Читалище Съгласие 1869 - Плевен

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


История

Читалище „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на частния революционен комитет в града от Васил Левски. На учредителното гражданско събрание е избрано читалищно настоятелство и са събрани 3000 гроша. продължение на историята ... ]

-
145 години читалище "Съгласие"

Основен акцент в богатата програма, с която читалище"Съгласие1869" ще отбележи своята 145- годишна история, е премиерното представление на балетния спектакъл "Приказка за грамофона", посветен на 60 - годишния юбилей на първата в България читалищна балетна школа.

-
Настоятелство

• Ивайло Атанасов
• Виолета Радева
• Пламен Иванов
• Д-р Николай Стоянов
• Маргарита Лазарова

свържете се с нас »

 

МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ДЕБЮТИ"

С Т А Т У Т НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ДЕБЮТИ”

Цели: Главната цел на музикален фестивал „Дебюти” е да даде възможност за дебютна сценична изява на млади композитори – студенти по композиция от НБУ и НМА.
Проектът има следните подцели:
- подпомагане на професионалната реализация на младите творци
- стимулиране на творческия потенциал на дебютантите за създаване на стойностни музикални творби и образци в музикалното изкуство
- популяризиране на новата българска музика чрез дебютната изява на самите произведения на младите творци
- разнообразяване на културните прояви в гр. Плевен чрез провеждане на музикален фестивал „Дебюти”
- активиране на зрителската аудитория в културни събития от подобен род, които поради централизация в столицата остават отдалечени за големи зрителски маси, чрез иницииране на „Награда на публиката” и участие в анкетни проучвания
- утвърждаване на ролята на читалище „Съгласие 1869” като организатор на музикални културни събития
- изграждане на успешни форми на сътрудничество между читалището и образователните институции – НБУ и НМА


Регламент:
1.Участие във фестивала могат да вземат студенти по композиция от НБУ и НМА „Панчо Владигеров”, родени след 1982 г., но не повече от шест участника във всяка категория.
2. Произведенията трябва да са :
• соло произведения за глас или музикален инструмент
• камерни произведения
• произведения за малък камерен оркестър
3. Всеки участник може да представи произведение с времетраене до 15 мин.
4. Произведението не трябва да е публично изпълнявано, издавано или записвано студийно.
5. Кандидатите изпращат в срок до 31.03.2012 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет: а/ запечатан плик с партитурата на конкурсното произведение в два екземпляра. б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, e-mail и кратка творческа биография. в/ запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно.
6. Материалите се изпращат на адрес:
5800 Плевен, пл. Възраждане № 7
читалище „Съгласие 1869”
7. Изпратени за участие произведения не се връщат.
8. Фестивалът се провежда на всеки две години
9. Организаторите на фестивала се задължават да осигурят репетиционно време и зала за всички участници.
10. Всички разходи на журито и нощувките на участниците се поемат от организаторите на фестивала.
11. В рамките на фестивала се организира и:
• дискусия по проблемите на младите музикалните творци, публиката и медийното отразяване
12. Организаторите на конкурса договарят заснемането и излъчването на фестивала или части от него по електронен път.

13. Организаторите на конкурса си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на авторите и изпълнителите.


Жури
1. Представените творби се оценяват от специализирано жури, в което са включени изявени композитори, диригенти и музиканти.
2. Журито е в състав от председател и три члена
3. Селектирането на творбите, които ще участват във фестивала ще се проведе до 31. април 2012 г.
4. Журито има право да не присъди или раздели някои от обявените награди.
5. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
Присъждат се следните награди
І-ва награда –1000лв. ІІ-ра награда – 500 лв.
ІІІ-та награда – 300 лв.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно, можете да получите на e-mail: saglasie1869_pleven@abv.bg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 март 2012 г. 13.00 ч. - КОНФЕРЕНЦИЯ,посветена на 125 години от рождението на Ячо Хлебаров/1887 - 1951/деец на културата,читалищното дело и библиотекознанието в България

Със съдействието на Община Плевен


Откриване на конференцията
с представяне на фотодокументална изложба, приветствия

Ролята на Ячо Хлебаров за развитието на духовната ни култура, читалищното дело и библиотекознанието
проф. дфн Мария Младенова
УНИБИТ, София

Ячо Хлебаров - преводач, журналист, издател, редактор
Георги Стойков
писател

Ячо Хлебаров - организатор на читалищното дело и един от основателите на Читалищния съюз
Мария Венкова
председател на НЧ"Христо Ботев"

Ячо Хлебаров - библиотековед и библиограф
Анета Иванова
библиотекар в библиотеката при НЧ "Съгласие 1869"

Непознати страници от живота на Ячо Хлебаров
Красимир Петров
уредник в РИМ, Плевен

© 1869 - 2019 // Читалище "Съгласие 1869" - Плевен. Всички права запазени!
Читалище Съгласие 1869
Хостинг, уеб дизайн и домейни от Web Art Ltd. - Bulgaria