Читалище Съгласие 1869 - Плевен

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


История

Читалище „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на частния революционен комитет в града от Васил Левски. На учредителното гражданско събрание е избрано читалищно настоятелство и са събрани 3000 гроша. продължение на историята ... ]

-
145 години читалище "Съгласие"

Основен акцент в богатата програма, с която читалище"Съгласие1869" ще отбележи своята 145- годишна история, е премиерното представление на балетния спектакъл "Приказка за грамофона", посветен на 60 - годишния юбилей на първата в България читалищна балетна школа.

-
Настоятелство

• Ивайло Атанасов
• Виолета Радева
• Пламен Иванов
• Д-р Николай Стоянов
• Маргарита Лазарова

свържете се с нас »

 

Годишно отчетно-изборно събрание на читалище " Съгласие 1869"

На 27.01.2011 г. от 17.00 ч. в читалище "Съгласие 1869" Плевен се проведе годишното отчетно-изборно събрание. Събранието бе организирано в съответствие със Закона за народните читалища и Устава на читалището и в съответствие с чл.3 от него то е законно и може да взема решения - от 154 действителни членове на събранието присъстваха 108 членове.
Дневният ред, приет с явно гласуване, разгледа следните основни въпроси:
1.Отчет за дейността на читалището и читалищното настоятелство за 2010 год.Докладва председателят Ивайло Атанасов.
2.а.Отчет на проверителната комисия. Докладва председателят на проверителната комисия Лиляна Загорска.
2.б..Утвърждаване финансовия отчет на читалище "Съгласие 1869" за 2010 г. Докладва счетоводител Стела Кръстева
3.Приемане на изменение в чл.20, ал.1, изречение последно, в Устава на читалището относно броя на членовете на ЧН.Същото да се състои от 7 члена вместо досегашните 5.
4.Избор на Председател на читалище "Съгласие 1869"
5.Избор на Читалищно настоятелство
6.Избор на проверителна комисия.
7.Други.
За изпълнение на дневния ред бяха избрани тричленни комисии - по предложенията, по провеждане на избора; председател на събранието и протоколчик.
В отчета председателят на ЧН в резюме представи всички по-значими дейности на читалището през 2010 г., които са подробно описани и в отчета по критериите на Министерство на културата, представян ежегодно в Общината през м.януари. Като безспорно доказателство за работата на читалището през 140 - те години на своето съществуване бе връченият ни Почетен знак на Президента на РБ на 1-ви ноември, Денят на народните будители, подчерта г-н Атанасов пред членовете на читалището. Изказа благодарност на екипа за положените усилия по време на частичните ремонти работи, извършени през м.август. Запозна събранието и с новите проекти, по които вече се работи за настоящата година; отговори на въпроси, зададени от присъстващите членове.
От доклада на председателя на проверителната комисия и от отчета на счетоводителя стана ясно, че през отчетния период в читалището е провеждана разумна финансова политика. Благодарение основно на субсидията от Републиканския бюджет, както и на дейностите, разрешени от ЗНЧ, годината завършва с добър резултат, като се отчита и преходен остатък , с който ще стартира новата финансова година без особени здатруднения. Така всички дейности, започнати през творчески сезон 2010-2011 година ще бъдат обезпечени.
С явно гласуване и пълно мнозинство се промени броят на членовете на ЧНот 5 на 7, преизбран бе председателят Ивайло Атанасов и досегашните членове на ЧН, избрани бяха новите членове на ЧН - Здравко Тодоров и Пламен Иванов и бе презбрана Проверителната комисия.
Г-н Пламен Иванов като новоизбран член на ЧН благодари за доверието и пожела нови успехи в дейността на читалището.

© 1869 - 2019 // Читалище "Съгласие 1869" - Плевен. Всички права запазени!
Читалище Съгласие 1869
Хостинг, уеб дизайн и домейни от Web Art Ltd. - Bulgaria