Читалище Съгласие 1869 - Плевен

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


История

Читалище „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на частния революционен комитет в града от Васил Левски. На учредителното гражданско събрание е избрано читалищно настоятелство и са събрани 3000 гроша. продължение на историята ... ]

-
145 години читалище "Съгласие"

Основен акцент в богатата програма, с която читалище"Съгласие1869" ще отбележи своята 145- годишна история, е премиерното представление на балетния спектакъл "Приказка за грамофона", посветен на 60 - годишния юбилей на първата в България читалищна балетна школа.

-
Настоятелство

• Ивайло Атанасов
• Виолета Радева
• Пламен Иванов
• Д-р Николай Стоянов
• Маргарита Лазарова

свържете се с нас »

 

Редовно общо годишно отчетно-изборно събрание

На 31.03.2014 г. на основание чл. 16, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища се проведе редовно общо годишно отчетно-изборно събрание на читалище „ Съгласие 1869” – Плевен. От действителните 156 членове на читалището на събранието присъстваха 105 съгласно присъствения списък.
Председателят на ЧН Ивайло Атанасов откри събранието. Той предложи за председател и протоколчик съответно Маргарита Лазарова и Анета Иванова, които бяха избрани с единодушно гласуване.
Председателят на събранието предложи следния дневен ред,приет с пълно мнозинство.:
1. Отчет за дейността на читалището и ЧН за 2013 г.
2. Отчет на Проверителната комисия.
3. Избор на председател на читалище „Съгласие 1869” и промяна в състава на ЧН.
4. Избор на Проверителна комисия.
5. Други.
По т. 1 от дневния ред г-жа Лазарова предостави думата на председателя на читалището г-н Ивайло Атанасов да направи отчет на дейността на читалището за 2013 г.,гласуван и приет от всички присъстващи.
По т. 2 от дневния ред г-жа Лили Загорска направи отчет на Проверителната комисия, който също бе гласуван и приет.
По т. 3 от дневния ред председателят на Комисията по предложенията Людмила Иванова предложи за председател на ЧН г-н Ивайло Атанасов. Предложението бе подложено на гласуване и единодушно прието.
Председателят на Комисията по предложенията Людмила Иванова предложи и новия състав на ЧН:
1. Ивайло Атанасов
2. Виолета Радева
3. Пламен Иванов
4. д-р Николай Стоянов
5. Маргарита Лазарова
Предложението относно състава на ЧН бе гласувано и прието единодушно от всички присъстващи.
По т. 4 от дневния ред и по предложение на председателя на комисията по Предложенията се избра и Проверителна комисия в тричленен състав.
По т.5 нямаше направени предложения за решения.
След изчерпване на дневният ред събранието беше закрито от председателстващия.© 1869 - 2019 // Читалище "Съгласие 1869" - Плевен. Всички права запазени!
Читалище Съгласие 1869
Хостинг, уеб дизайн и домейни от Web Art Ltd. - Bulgaria