Читалище Съгласие 1869 - Плевен

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


История

Читалище „Съгласие 1869” е основано на 1 октомври 1869 г. от учителя Нестор Марков, само няколко месеца след организирането на частния революционен комитет в града от Васил Левски. На учредителното гражданско събрание е избрано читалищно настоятелство и са събрани 3000 гроша. продължение на историята ... ]

-
145 години читалище "Съгласие"

Основен акцент в богатата програма, с която читалище"Съгласие1869" ще отбележи своята 145- годишна история, е премиерното представление на балетния спектакъл "Приказка за грамофона", посветен на 60 - годишния юбилей на първата в България читалищна балетна школа.

-
Настоятелство

• Ивайло Атанасов
• Виолета Радева
• Пламен Иванов
• Д-р Николай Стоянов
• Маргарита Лазарова

свържете се с нас »

 

Началото на 2010

Вечер, посветена на Гео Милев по повод 115 години от рождението му се организира в читалището на 20.01.2010 г. Инициативата е на „Съгласие” с активното участие на ученици и учители от Математическа гимназия „Гео Милев”, а идеята – да се представи не само познатия поет, а и много малко известния художник Гео Милев.
В програмата ученици от гимназията под ръководството на Галя Вълчешка, учител по български език и литература, представиха рецитал по творби на поета; авторски есета, посветени на поезията и живота му. Акцентът на събитието беше насочен към майсторството на поета като художник. Изкуствоведът Анелия Гетова от Художествена галерия „Илия Бешков” разкри пред присъстващите портрета на рисувача Гео Милев. Въпреки малко запазените неща от неговото творчество, те са достатъчни, за да го покажат като модерен за своето съвремие художник, с деликатно чувство за цвят и хармония. Гео Милев се оказва един от малкото български и световноизвестни художници с толкова много автопортрети; неговите графични проекти са белег за истинско изкуство, а някои от рисунките са реалистично отражение на времето, в което е живял.
Учениците от студиото по журналистика към читалището, ръководен от Ваня Дочева, изказаха интересни лични мнения за Гео Милев, едно явление в българската култура, което заслужава по-голяма популярност в днешния ден
Във фоайето на читалището бе представена експозиция автопортрети, портрети, карикатури и по-модернистични творби, редки екземпляри от негови произведения, издавани през далечните 1920, 1922, 1923, 1942 и 1945 години. Експозицията е доказателство за необикновената всестранна надареност на Гео Милев и ще остане открита до 20 февруари.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На 21.01.2009 г. се проведе редовно общо годишно отчетно събрание на читалище „Съгласие 1869”. Дневният ред на събранието бе съобразен с изискванията на Закона за народните читалища и промените в него през 2009 г. и включи следните точки:
1.Отчет за дейността на читалището през 2009 г.
2.Финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2009 г.
3.Приемане на промени в Устава на читалище „Съгласие 1869” в съответствие с промените в Закона за народните читалища от 2009 г.
4.Други
По т.1 отчетът бе представен на присъстващите 125 от общ 157 членове от председателя на читалището Ивайло Атанасов. Материалът е съобразен с изискванията на Министерство на културата и Общината и е подготвен по показателите, посочени в механизма за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата.
По т.2 счетоводителят Стела Кръстева подробно отчете финансовите приходи и разходи през изтеклия период, както и годишният положителен резултат, който е показател за строгата финансова дисциплина.
По т.3 Пламен Иванов, член на читалището, представи промените в Читалищния устав, които изцяло са съобразени с новите моменти в ЗНЧ, като посочи най-важните и конкретни промени. Новият текст на Устава бе размножен за участниците в събранието.
Материалите по тези точки бяха приети чрез явно гласуване с пълно мнозинство.
По т.4 председателят И.Атанасов предложи на събранието промяна в състава на проверителната комисия и лична молба от досегашен член, който поради служебна ангажираност не може да продължи да изпълнява досегашните си задължения, която бе приета също с пълно мнозинство.
В същата точка бе предложен и текст на декларация от името на общото събрание по повод досегашната и бъдещата съвместна дейност с Плевенска филхармония. Основното съдържание се отнася до съхраняване на тази дейност, но с отлагателен краен срок за издължаване от страна на Филхармонията до края на м.март 2010 г. остатъкът от сумата за 2009 г. съгласно Договора за съвместна дейност между двата културни института.
Декларацията също бе подкрепена с пълно мнозинство.
Общото събрание бе председателствано от секретаря на читалището Маргарита Лазарова, протоколчик Светлана Гешкова и се проведе съгласно изискванията на Устава на читалището.

© 1869 - 2019 // Читалище "Съгласие 1869" - Плевен. Всички права запазени!
Читалище Съгласие 1869
Хостинг, уеб дизайн и домейни от Web Art Ltd. - Bulgaria